Nieuwsbriefshapeimage_1_link_0
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/PrivacyAanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_5_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_6_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_7_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
VerslagVerslagen/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Nieuwsbrief 36
Alle sessies!Aankondigingen/Aankondigingen.html
Gratis Heterdaad eDossier #1 - 44 pagina’s over Actuele I-onderwerpen - Klik hier!http://eepurl.com/bEfeqf
Ziehier foto’s, verslag en presentaties sessie Structuur in de Informatiehuishouding! Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/Gemeente_Zeist.htmlVerslagen/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.htmlPresentaties/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.htmlAankondigingen/Artikelen/2019/3/21_No_Nonsense__Structuur_in_de_Informatiehuishouding.htmlshapeimage_20_link_0shapeimage_20_link_1shapeimage_20_link_2
No Nonsense: 
Structuur in jouw Informatiehuishouding Aankondigingen/Artikelen/2019/3/21_No_Nonsense__Structuur_in_de_Informatiehuishouding.html
 

Papieren Tijger is de geuzennaam voor een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening. Met een knipoog. :-)  Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Simon Peter Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Datamanagement

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

        

Gratis Heterdaad eDossier #1 - Klik hier! 
44 pagina’s over Actuele I-onderwerpen http://eepurl.com/bEfeqf

Een Papieren Tijger is...


... een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening!


Het Papieren Tijger Netwerk telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennis-professionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk.


Het Netwerk bevordert kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaadsessies, Tegendraadsessies en Graafsessies),  het Kenniscentrum en andere vormen van netwerken. En natuurlijk deze Nieuwsbrief...


Join de Group ‘Papieren Tijger Netwerk’ op LinkedIn!

De teksten op deze site zijn met grote zorg opgesteld en in uitgebreide vorm ter verificatie voorgelegd aan de betreffende gastorganisaties. Het Netwerk kan niet garanderen dat een sessie voldoet aan door de teksten opgeroepen verwachtingen, maar doet daar uiteraard wel zijn uiterste best voor!


De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


Het Papieren Tijger Netwerk is een echt Netwerk, geen ‘organisator van bijeenkomsten’. De activiteiten zijn daarom exclusief voor leden. We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar realiseer je dat je bij aanmelding voor een sessie daadwerkelijk lid wordt. :-)

NotendopHeterdaadsessie

No Nonsense: Structuur in jouw Informatiehuishouding


Datum 21 maart 2019

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie Gemeente Zeist


Programma hier

 

Heterdaadseminar 21 maart 2019

Structuur in jouw Informatiehuishouding!

Uitdagingen zat. Zoals: SharePoint en Office 365 maken het informatielandschap tot een jungle; Documenten zijn uit, data is in: ga ze maar managen! Bedrijfsprocessen moeten volledig digitaal. Enzovoort. Tja, hoe krijg je structuur in jouw informatiehuishouding? Enne... Zonder Nonsense!


Experts uit meerdere organisaties ondersteunen: een Blauwdruk voor Recordsmanagement, een Aanpak voor Orde in de Informatiehuishouding, Regievoering voor Datamanagement & -Bescherming en een Basis voor volledig Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen. Gaaf hè?


Maar... het is alweer voorbij, inclusief de paneldiscussie met de experts. Volle bak, bij gastorganisatie gemeente Zeist: 55 Tijgers in de zaal...                                               

Orde in de Infohuishouding: de weg erheen

Gastorganisatie Gemeente Zeist krabbelt voortvarend op uit een informatiedal. Twee jaar geleden was de Rekenkamer nog uiterst kritisch, inmiddels is een hele reeks onderwerpen aangepakt.


Peter belicht hoe hij dit alles kan managen, hoe hij het uitvoeringsplan op poten zet, welke sturing plaatsvindt op de medewerkers, maar ook wat de systematiek is van het verbeterplan en welke keuzes er gemaakt worden.

 Meer hierover staat in het programma

Margreet Zwenne, Information Officer en Functionaris Gegevens Bescherming bij PWN.

Data is Hot! Managen & Beschermen is Cool :-)

Zoals veel organisaties heeft Waterleidingbedrijf PWN de plicht om EN transparant te zijn (gemeenten willen bijvoorbeeld data delen) EN informatie te beschermen (AVG, terreuraanslagen e.d.). Op beide gebieden heeft Margreet een stevige vinger in de pap.


De aanpak: qua datamanagement binnen de wettelijke kaders opereren. Welke grenzen ontmoet je? Wat is de samenhang tussen al die gegevens? Waar ligt de regievoering en welke consequenties zijn er voor allerlei rollen, zoals de data stewards en eigenaars?

Meer hierover staat in het programma

Wie zijn de Experts?

Deskundigen met ruime praktische ervaring en No Nonsense aanpak (geen adviseurs vanaf de zijlijn).


Structuur geeft rust en focus.


Visual van JAM Visual Thinking. Klik erop voor vergroting.


Naar het programma

Nadere informatie over de Heterdaadsessie bij Gemeente Zeist

Op Heterdaad... No Nonsense: Structuur in jouw Informatiehuishouding!

Donderdagmiddag 21 maart 2019

13.00 – 17 uur, broodjes vanaf 12.15 uur. Netwerkborrel/hapje tot 18 uur.


Gemeente Zeist

Het Rond 1, 3701 HS Zeist


OV: lijn 50 of 71 vanaf station Driebergen-Zeist

Auto: Parkeergarage onder het gemeentehuis en naast het gemeentehuis (betaald)


Een mailtje is genoeg.


Programma en route volgen bij de bevestiging.

Kosten: € 159,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).


Geen lid? € 209,- (deelname, incl. contributie 2019) en je bent lid.

Geen werk? Voor jou hebben we andere tarieven. We helpen je graag up-to-date blijven! Zie voor details over lidmaatschap en privacy hier.

Titel  

Datum  

Tijd  


Locatie  Vervoer 
Aanmelden 


Details

Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het SharePoint-Tijdperk

E-mail, fileshares: stromen en verzamelingen die buiten het bereik van informatie-governance blijven. Alleen, de traditionele aanpak van dossiervorming en metadata schiet hiervoor tekort. Hoe dan wel?


Eric hanteert een stapsgewijze aanpak, uitgaand van realistische beperkingen aan ondersteuning en kennis en vaardigheden van de medewerkers en zonder kritiekloos te vertrouwen op leveranciers van allerlei oplossingen.

Meer hierover staat in het programma

Eric Burger is o.a. compliance en records-management consultant SharePoint en Office 365.

Praktijk centraal.

Sessie in vogelvluchtFocus

  1. No Nonsense: Structuur in jouw Informatiehuishouding


Onderwerpen

  1. Orde in de Informatie-huishouding: de weg erheen

  2. Data is Hot & Sexy! Maarre... Managen & Beschermen is pas Cool :-)

  3. Basis voor volledig Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen

  4. Blauwdruk Records-management: Structuur in het SharePoint-Tijdperk

  5. Paneldiscussie met de vier experts

  6. Ontvangst met broodjes

  7. Netwerkborrel


Ziehier het Programma

 

Urgent & Gecoördineerd naar Digitaal & Papierloos Werken

Volledig digitale afhandeling van bedrijfsprocessen - een kern-onderdeel van papierloos werken - blijft vaak iets utopisch hebben, alleen al qua registratie, routering en beheer van documenten, maar vooral ook qua factor mens.

Maar je kunt er heel dicht bij komen... Universiteit Leiden timmert stevig en grootschalig aan de weg. Ruud, programmamanager, deelt leermomenten, valkuilen en knelpunten.


    Meer hierover staat in het programma

Ruud Veltmeijer, programmamanager ‘Digitaal ontzorgd, verzorgd digitaal’ Universiteit Leiden.

No Nonsense:

Structuur in jouw Informatiehuishouding!


Ja, ik doe mee!

Gastheer Peter van der Linde, Programma-manager Informatiemanagement Gem. Zeist.

No Nonsense