Hoe ‘Heterdaad’ kun je het krijgen?

De Nationale Politie nota bene: AI, RM, Slim Scannen, etc... De Zaak DIV!

Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Mens achter de Tijger../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_3_link_0
Tijgernootjes../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.html../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_4_link_0
Kenniscentrum../../../../KC_Kenniscentrum.html../../../../KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_5_link_0
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html../../../../NIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_6_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -../../../../NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”../../../../Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html
Heterdaad- en Graafsessies../../../Aankondigingen.html
Profiel../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html
Aanmelden/Privacy../../../../Aanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_13_link_0

Op Heterdaad

Nationale Politie...


Ja, ik doe mee!

sessie Nationale Politie../../../../KC_mini-sites/Artikelen/2019/10/31_Nationale_Politie.html
Programshapeimage_15_link_0
Verslag../../../../Verslagen/Artikelen/2019/11/1_Nationale_Politie.html
Foto’s../../../../Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/Nationale_Politie.html
Sheets../../../../Presentaties/Artikelen/2019/11/5_Nationale_Politie.html
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie Lente 2020https://www.papierentijger.net
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!https://www.papierentijger.net
Pensioengigant MN… Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttps://www.papierentijger.net/edossiers.html
 

Heterdaadsessie bij de Nationale Politie: De Zaak DIV! 31 oktober 2019.

Enkele onderwerpen: Cold Cases, DIV en AI; Communicatie van Visie en Strategie rond Duurzaam Informatiebeheer; DIV-advies: Leringen uit 1000+ panden; Record beheer: Team in oprichting; Ketenarchivering: Haken, Ogen en Afstemming; Vervanging en Slim Scannen: Casestudy Mobiele Devices. En natuurlijk een kijkje in Meldkamer de Yp!

Papieren Tijger is de geuzennaam voor een klantgerichte informatie-professional met oog voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening. Met een knipoog. :-)

Het Papieren Tijger Netwerk, opgericht in 1998, telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennis-professionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk. We bevorderen kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaad- en Graafsessies), publicaties en andere vormen van netwerken.

Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk. 

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, artificial intelligence, AI, ketenarchivering.

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriftenApplicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot


 
 

Wel eens een Meldkamer van de Nationale Politie gezien? Dit is je kans!


Maar er is zoveel meer te beleven bij deze unieke organisatie met 63.000 medewerkers die ons allen dient. Vergis je niet, veel van wat hier gebeurt - ook op DIV-gebied - kent zijn weerga niet.


Ja, op Heterdaad...

31 oktober 2019!

Reactie?

Commentaar?

Wat vind je van dit artikel?

Klik hier.

Of reageer op de LinkedIn groep van het Netwerk.

volgende >../../2020/2/4_Pensioengigant_MN_Kennis,_Grip_en_RM_in_een_Agile_Wereld%21.html../../2020/2/4_Pensioengigant_MN_Kennis,_Grip_en_RM_in_een_Agile_Wereld%21.htmlshapeimage_24_link_0

NotendopHeterdaadsessie

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Datum 31 oktober 2019

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie De Yp, Den Haag

 

Op Heterdaad

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Ja, ik doe mee!

Op Heterdaad

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Ja, ik doe mee!

Op Heterdaad

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Ja, ik doe mee!

Op Heterdaad

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Ja, ik doe mee!

Op Heterdaad

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Ja, ik doe mee!

HETERDaadsessie

31 oktober 2019Focus

Nationale Politie: De Zaak DIV


Plenair

 1. Landelijk Team DIV

 2. Cold Cases: DIV en AI


Parallelsessies (3 uit 6)

 1. Communicatie van Visie & Strategie Duurzaam Informatiebeheer

 2. DIV-advies: Leringen uit 1000+ panden

 3. Record beheer: Team in oprichting

 4. RecordsManagementTool

 5. Vervanging en Slim Scannen: Casestudy Mobiele Devices

 6. Kijkje in Meldkamer (max 20)


 1. Ontvangst met broodjes

 2. Netwerkborrel met HR-stand

 
Foto Chicago Police Departmenthttps://www.kivi.nl/uploads/cache/article_gallery_image_large/uploads/media/56cb162370c91/Meldkamer-de-Yp.jpg

Nationale Politie

Wat en Hoe?Het hele jaar door, 24 uur per dag, zet de politie zich in voor een veiliger Nederland. Dit doet zij door (nood)hulp te verlenen en bescherming te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Zij ziet toe op de naleving van wetgeving en treedt op tegen overtredingen en misdrijven. Criminaliteit wordt waar mogelijk voorkomen en bestreden. Op lokaal niveau draagt de politie bij aan het bewaken van de openbare orde, onder gezag van de burgemeester. Waar het gaat om strafrechtelijke handhaving en opsporing, treedt de politie op onder gezag van de officier van justitie.


Sinds 1 januari 2013 vormt de politie één korps met ca. 63.000 medewerkers. Het overgrote deel daarvan houdt zich bezig met de politietaken, verdeeld  over tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid. De regionale eenheden zijn onderverdeeld in districten en basisteams. Deze laatste zijn het meest zichtbaar op straat, in hun dagelijkse werkzaamheden in de wijk of op het bureau.


De medewerkers die de politietaken ondersteunen – personeelszaken, communicatie, financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement en ICT – zijn hoofdzakelijk ondergebracht in het Politie Dienstencentrum. De organisatie wordt aangestuurd door korpschef Erik Akerboom, ondersteund door de Staf Korpsleiding.

 

Waarom deze Heterdaadsessie?Team DIV wil laten zien waar ze nu staan, waar ze vandaan komen en waar ze naar toe willen ontwikkelen.


Door onder meer de omvang van de organisatie, de reorganisatie en de politietaken zijn ze uniek en onderscheidend ten opzichte van andere overheidsorganen. Iets wat wordt versterkt door de mate waarin ze als organisatie vrijwel continu onder het vergrootglas van de publieke opinie liggen.


In hun eigen woorden: "Wij lopen in bepaalde opzichten achter op actuele ontwikkelingen binnen het DIV-vakgebied, terwijl wij in andere opzichten een goede inslag maken en zelfs vooroplopen."


Tijdens de Heterdaadsessie toont Team DIV de huidige stand van zaken ten aanzien van duurzaam informatiebeheer, vanuit verschillende invalshoeken en met vooral oog op de toekomst. 

 
< vorige../9/10_Rijksmuseum__Erfgoed_en_Informatiedienstverlening.html../9/10_Rijksmuseum__Erfgoed_en_Informatiedienstverlening.htmlshapeimage_27_link_0
Foto Kivihttps://www.kivi.nl/uploads/cache/article_gallery_image_large/uploads/media/56cb162370c91/Meldkamer-de-Yp.jpg

Op Heterdaad... De Zaak DIV!

Met Vacaturestand