Kennisdeling op ons vakgebied:

Ruim 10 VNG-experts over

fascinerende vak-thema’s

Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Mens achter de Tijger../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_3_link_0
Tijgernootjes../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.html../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_4_link_0
Kenniscentrum../../../../KC_Kenniscentrum.html../../../../KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_5_link_0
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html../../../../NIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_6_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -../../../../NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”../../../../Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html
Heterdaad- en Graafsessies../../../Aankondigingen.html
Profiel../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html
Program
sessie VNG../../../../KC_mini-sites/Artikelen/2018/3/27_VNG.html
Verslag../../../../Verslagen/Artikelen/2018/3/28_VNG.html
Foto’s../../../../Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/VNG.html
Sheets../../../../Presentaties/Artikelen/2018/3/28_VNG.html
Aanmelden/Privacy../../../../Aanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_18_link_0
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie Lente 2020https://www.papierentijger.net
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!https://www.papierentijger.net
Pensioengigant MN… Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttps://www.papierentijger.net/edossiers.html
 

Ja, dit IS nou Informatie Nirvana: sprekers over 9 (!) Informatie-Expertises…

Volg 2 plenaire en kies zelf 3 uit 7 extra lange parallelle presentaties.


Denk aan Hotspot Monitor, E-depot, Email-bewaring, Kwaliteitsmanagement, Archiveren by Design / GIBIT, Open Raadsinformatie, E-Waarmerk/Blockchain en natuurlijk - ja, ja - AVG, Privacy en Archief. Of het grote recente thema: Samen Organiseren.


27 maart 2018 bij VNG!


Een Papieren Tijger is een klantgerichte informatieprofessional met oog voor kansen en technologie in het Google- en SharePoint-tijdperk, die het oor te luisteren legt bij anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening! Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

 

Kosten€ 145,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).*

Geen lid? € 195,- (voor deelname, incl. contributie 2018) en je bent lid. *


Heb je als lid een nog geldige bonus* van ‘n voorgaande sessie, dan betaal je € 120,-.


Lidmaatschapsdetails hier.


Aanmelden sessie


Vermeld bij aanmelding graag jouw Kostenplaats of Ordernummer als je organisatie daarmee werkt!


 1. Schrijf in per e-mail voor

1 februari 2018 en je krijgt een bonus van € 25. Die bonus geeft je recht op een korting van 25 euro op één van de eerstvolgende twee sessies.


Alle bedragen excl. BTW

 

Samenwerken met professionals: wow...

Al die kennis delen!


Waar gebeurt dat al een eeuw en zit superveel expertise op ons vakgebied? VNG! Denk:


Kwaliteitsmanagement, E-depot, Email-bewaring, Waardering & Selectie Hotspots, GIBIT, Privacy en AVG E-Waarmerk, Samen Organiseren, Open Raadsinformatie.


Ga mee: 27 maart 2018!

 

Reactie?

Commentaar?

Wat vind je van dit artikel?

Klik hier.

Of reageer op de LinkedIn groep van het Netwerk.

volgende >../4/26_Informatiebeheer_in_Ministerieland_%28Doc-Direkt__BZK,_FIN_en_SZW%29.html../4/26_Informatiebeheer_in_Ministerieland_%28Doc-Direkt__BZK,_FIN_en_SZW%29.htmlshapeimage_25_link_0
< vorige../../2017/10/31_Van_Strategie_tot_Kwaliteit_en_E-depot_tot_Linked_Data_%28Stadsarchief_Adam%29.html../../2017/10/31_Van_Strategie_tot_Kwaliteit_en_E-depot_tot_Linked_Data_%28Stadsarchief_Adam%29.htmlshapeimage_26_link_0

NotendopHeterdaadsessie

Informatie-Nirvana bij VNG

Datum 27 maart 2018

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie Vereniging Nederlandse Gemeenten, Den Haag

 

Hoezo Privacy (AVG), Kwaliteit, E-depot etc? Informatie-Nirvana

bij de VNG!


Ja, ik wil mee

naar de VNG!

HETERDaadsessie

27 maart 2018Focus

Kennisdeling op ons vakgebied:

ruim 10 VNG-experts over fascinerende vak-thema’s.


Plenair

 1. Samen Organiseren

 2. Open Raadsinformatie

 3. Ontvangst met broodjes

 4. Netwerkborrel

Parallelsessies (3 uit 7):

 1. AVG, Privacy en Archief

 2. Kwaliteit / KIDO

 3. Waardering en Selectie / Hotspot Monitor

 4. E-depot

 5. Archiveren by Design / GIBIT

 6. E-Waarmerk / Blockchain

 7. E-mailbewaring (pilot)


Zie verder de pagina’s

 1. Mini-site over de sessie (volgt)

 2. Mens achter de Tijger (volgt)


Kies je 3 parallelsessies!

Na inschrijving kun je aangeven welke 4 parallelsessies van drie kwartier elk jouw voorkeur hebben en met welke prioriteitsvolgorde. Op basis daarvan wordt het programma ingedeeld. Vrijwel altijd worden 3 van de 4 voorkeuren gehonoreerd.

 

Hoezo Privacy (AVG), Kwaliteit, E-depot etc? Informatie-Nirvana

bij de VNG!


Ja, ik wil mee

naar de VNG!

Hoezo Privacy (AVG), Kwaliteit, E-depot etc? Informatie-Nirvana

bij de VNG!


Ja, ik wil mee

naar de VNG!

Hoezo Privacy (AVG), Kwaliteit, E-depot etc? Informatie-Nirvana

bij de VNG!


Ja, ik wil mee

naar de VNG!

Hoezo Privacy (AVG), Kwaliteit, E-depot etc? Informatie-Nirvana

bij de VNG!


Ja, ik wil mee

naar de VNG!

Fotocreditshttp://www.tds-engineering.nl/projecten/renovatie-hoofdkantoor-vng/http://www.metaglas.nl/media/38987/ASH-klimaatramen-Stadshuis-Doetinchem-2-.jpgshapeimage_27_link_0

E-Depot CASE

Gemeente OldambtHet beschikbaar, vindbaar en doorzoekbaar maken van informatie wordt een steeds belangrijker gegeven in onze informatiemaatschappij. Dit gegeven heeft de gemeente Oldambt dan ook als overweging genomen bij de aansluiting op een E-Depot voorziening een jaar geleden.


Oldambt is daarna begonnen met een tweetal trajecten: Allereerst het overbrengen van dossiers uit het document management systeem Corsa. Parallel hieraan is er in samenwerking met de gemeente Kampen, DiVault en Dimpact een traject gestart om de eSuite (het zaaksysteem van Oldambt en Kampen) te koppelen aan het eDepot; hiervan is onlangs fase één afgerond.


Welke keuzes maak je als gemeente wanneer je overweegt om aan te sluiten? Hoe krijg je de benodigde mensen, middelen en financiën bij elkaar? Hoe pak je door?


Het implementatietraject eDepot van Oldambt steunt op twee pijlers:

 1. Niet alles plat analyseren, doe het en regel het.

 2. Neem doordacht en beperkt risico, je kunt niet alles afkaderen.


Wil je weten hoe Oldambt deze pijlers in de praktijk brengt? Volg dan de E-Depot sessie. :-)

 

Kosten€ 145,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).*

Geen lid? € 195,- (voor deelname, incl. contributie 2018) en je bent lid. *


Heb je als lid een nog geldige bonus* van ‘n voorgaande sessie, dan betaal je € 120,-.


Lidmaatschapsdetails hier.


Aanmelden sessie


Vermeld bij aanmelding graag jouw Kostenplaats of Ordernummer als je organisatie daarmee werkt!


 1. Schrijf in per e-mail voor 27 januari en je krijgt een bonus van € 25. Die bonus geeft je recht op een korting van 25 euro op één van de eerstvolgende twee sessies.


Alle bedragen excl. BTW

 

Owww... Deze sessie is al voorbij...