Automatische Metadatering? Echt?

Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Mens achter de Tijger../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_3_link_0
Tijgernootjes../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.html../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_4_link_0
Kenniscentrum../../../../KC_Kenniscentrum.html../../../../KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_5_link_0
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html../../../../NIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_6_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -../../../../NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”../../../../Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html
Heterdaad- en Graafsessies../../../Aankondigingen.html
Verslag../../../../Verslagen/Artikelen/2017/3/31_Gemeente_Doetinchem.html
Foto’s../../../../Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/Gemeente_Doetinchem.html
Sheets../../../../Presentaties/Artikelen/2017/3/31_Gemeente_Doetinchem.html
Profiel../../../../Mens_achter_de_Tijger/Artikelen/2017/3/20_Francoise_van_de_Ham.html
Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html
Program
sessie Doetinchem../../../../KC_mini-sites/Artikelen/2017/3/30_Doetinchem.html
Aanmelden/Privacy../../../../Aanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_18_link_0
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie Lente 2020http://www.papierentijger.net/netshop.html
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!http://www.papierentijger.net/netshop.htmlhttp://www.papierentijger.net/netshop.htmlshapeimage_21_link_0
Pensioengigant MN… Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttp://www.papierentijger.net/netshop.htmlhttp://www.papierentijger.net/netshop.htmlshapeimage_22_link_0
 

Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk. 


Op 30 maart 2017 gaan we naar Gemeente Doetinchem: te groot voor David en te klein voor Goliath, maar… echt te eigenwijs voor middelmaat. Nuchter, enthousiast en… succesvol! 


Wat gebeurt daar zoal? OCR-Scanstraat, SharePoint, Het Nieuwe Werken, Digitaal zaaksgewijs werken, Metadata-ervaringen (TMLO), Kwaliteitssysteem voor vervanging, DI-consulenten…. Stevige ontwikkelingen vanuit een situatie met digitaliseringswens, maar forse papieren achterstand. Nee, geen BIG BANGs of PROTS-projecten. Eerder zo: Interessante ontwikkeling? Snel aftasten, op kleine schaal uitproberen, grondige problem shooting en gefaseerd, weloverwogen invoeren. En die nuchterheid - 'we zijn geen schrijvers, maar doeners' - levert vruchten af. Geheim ingrediënt: veel enthousiasme en teamspirit!


Pikant detail: de DIV-afdeling DI (20 m/v) en team Informatiemanagement, de ICT-afdeling, ressorteerden tot voor kort allebei onder gastvrouw Françoise van den Ham. OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw


Trefwoorden zijn: SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamhedeniD-Lab

 
 

Reactie?

Commentaar?

Wat vind je van dit artikel?

Klik hier.

Of reageer op de LinkedIn groep van het Netwerk.

volgende >../9/21_Digitale_Toekomst_van_Informatie_%26_Erfgoed_%28ABNAMRO_Bank%29.html../9/21_Digitale_Toekomst_van_Informatie_%26_Erfgoed_%28ABNAMRO_Bank%29.htmlshapeimage_25_link_0
< vorige../1/31_Hoezo_1_loket_Innovatie_van_ons_vakgebied_%28Koninklijke_Bibliotheek%29.html../1/31_Hoezo_1_loket_Innovatie_van_ons_vakgebied_%28Koninklijke_Bibliotheek%29.htmlshapeimage_26_link_0

Kosten€ 145,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).*

Geen lid? € 195,- (voor deelname, incl. contributie 2017) en je bent lid. *


Heb je een nog geldige bonus* van een voorgaande sessie, dan betaal je € 120,-.


Lidmaatschapsdetails hier.


Aanmelden sessie


Vermeld bij aanmelding graag jouw Kostenplaats of Ordernummer als je organisatie daarmee werkt!Alle bedragen excl. BTW

 

NotendopHeterdaadsessie

Nuchter Doetinchem Doet: Digitale herstart DIV maakt meters!

Datum 30 februari 2017

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie Gemeente Doetinchem

 

Heterdaadsessie

Digitale herstart DIV maakt meters!


Ja, ik wil mee naar Doetinchem!

HETERDaadsessie

30 maart 2017Insteek

Enthousiast, nuchter, daadkrachtig, niet snel tevreden en... met succes!


Plenair

 1. Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

 2. Transformatie van Team DI

 3. Demonstratie Zaaksysteem

 4. Ontvangst met broodjes

 5. Netwerkborrel


Parallelsessies (2 uit 4):

 1. OCR-Scanstraat & Automatische Metadatering

 2. E-depot & Metadatering, geleerde lessen

 3. Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

 4. Kwaliteitsbewaking/KIDO*


Zie ook de pagina’s

 1. Mini-site over de sessie

 2. Mens achter de Tijger (volgt) 1. Dit zijn 2 Brainbox-sessies. Na een inleiding door de gastorganisatie gaan we sparren.

 

Zomaar wat thema’s die spelen bij een middelgrote gemeente waar pit in zit:

OCR-Scanstraat, SharePoint, Het Nieuwe Werken, Digitaal zaaksgewijs werken, Metadata-ervaringen (TMLO), DI-consulenten, Kwaliteitssysteem voor vervanging...


Bekend, of niet? Kom ook op 30 maart in Doetinchem!

Fotocreditshttp://www.metaglas.nl/media/38987/ASH-klimaatramen-Stadshuis-Doetinchem-2-.jpg

Heterdaadsessie

Digitale herstart DIV maakt meters!


Ja, ik wil mee naar Doetinchem!

Heterdaadsessie Koninklijke Bibliotheek:

8 experts over fascinerende vak-thema’s!


Ja, ik wil mee naar KB!

Heterdaadsessie

Digitale herstart DIV maakt meters!


Ja, ik wil mee naar Doetinchem!