... Pioniers in de Cloud ... hoofdrol DIV ...

... Kennisportal e-Plaza ... Office 365 ...

... Informatiebeveiliging ... Live Demo...!

Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/Contact../../../../Aanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Mens achter de Tijger../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_4_link_0
Tijgernootjes../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.html../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_5_link_0
Kenniscentrum../../../../KC_Kenniscentrum.html../../../../KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_6_link_0
Profiel../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html
Program
MINI-site PWN../../../../KC_mini-sites/Artikelen/2016/9/15_PWN__SharePoint_Puur%21.html

Verslag

Foto’s

Sheets

Verslag

Foto’s

Sheets

Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html../../../../NIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_11_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -../../../../NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”../../../../Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
Heterdaad- en Graafsessies../../../Aankondigingen.html
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html
ABNAMRO Bank:
Digitale Toekomst van Informatie & Erfgoed!
../../2017/9/21_Digitale_Toekomst_van_Informatie_%26_Erfgoed_%28ABNAMRO_Bank%29.html

Heterdaadsessie Nuchter Doetinchem Doet. Nu gereed: verslag, foto’s en sheets!

Heterdaadsessie Digitale Toekomst van Informatie & Erfgoed (ABNAMRO Bank)! ../../2017/9/21_Digitale_Toekomst_van_Informatie_%26_Erfgoed_%28ABNAMRO_Bank%29.html
 

Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk. 


Kernbegrippen op deze sessie:

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden


Trefwoorden zijn: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0


 

Reactie?

Commentaar?

Wat vind je van dit artikel?

Klik hier.

Of reageer op de LinkedIn groep van het Netwerk.

Enkele Thema’s 1. SharePoint Online en Office 365 in de Cloud

 2. DIV/IV als trekkers

 3. Kennisportal e-Plaza

 4. Informatiebeveiliging

 5. Organisatie, Profilering en Dienstverlening DIV

 6. Cloud-archiefbeleid

 7. Uitdagingen en Lessons Learned

 8. Demonstratie

 

NotendopHeterdaadsessie PWN

Datum begin 2016

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie Velserbroek/Haarlem

Nadere info hier

 

Alles in de Cloud?

Wie durft?

Alleen de echte pioniers. Die van PWN!


Ja, ik wil

mee naar PWN!

MiddagProgramma


 1. Directie PWN

 2. Kennisportal e-Plaza: Realisatie en Aansturing

 3. Uitdagingen en Lessons Learned

 4. Live demo SP Online, Office 365, e-Plaza etc.


 1. Ontvangst met broodjes

 2. Rondleiding

 3. Netwerkborrel


Parallelsessies (2 uit 4):

 1. Security & Privacy

 2. Content & Profilering DIV

 3. Kennisportal e-Plaza: Beheer organisatie

 4. PioniersCafé in de Cloud


Zie ook

 1. Mens achter de Tijger Margreet Zwenne en Hans Stoelman

 2. De avonturen van Dappere Dicko

 3. Red je iNek

 4. Mini-site over de sessie

 

De Heterdaadsessie staat in het teken van Veilig Informatiebeheer in de Cloud...


Centraal staan de Lessen van de Pioniers van Waterbedrijf PWN.


Zie onderaan hoe je kunt deelnemen.

Alles in de Cloud?

Wie durft?

Alleen de echte pioniers. Die van PWN!


Ja, ik wil

mee naar PWN!

Nieuwe kans begin 2016 !